info
search login strona główna

    

Zarząd Banku

Waldemar Zieliński - Prezes

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2003 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Agnieszka Mikołajczyk - Wiceprezes

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu. W 2001 roku związała się z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu. Od 2004 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu, nadzorując Pion Finansowy.

Grzegorz Flanz - Wiceprezes

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku. Z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu związał się w 2004 roku. Kierował Zespołem Polityki Handlowej i Marketingu, pełnił także obowiązki Dyrektora I Oddziału w Toruniu. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu nadzoruje Pion Handlowy.

Rada Nadzorcza Banku

Jacek Wójcik - Przewodniczący Rady

Jan Grodzicki - Zastępca Przewodniczącego

Piotr Pawlikowski - Sekretarz

 

 Członkowie Rady:

  • Jerzy Dąbrowski
  • Bernard Kowalski
  • Lucjan Kuczyński
  • Jan Kurek
  • Leszek Mądrzejewski
  • Janusz Piotrowski
  • Patryk Pora
  • Michał Poznański