info
search login strona główna

,,Ponad 100 lat tradycji i zaufania" – to hasło reklamowe Banku, które podkreśla niezwykle długą historię jego funkcjonowania. Sięga ona 25 czerwca 1896 roku, gdy zapoczątkował swoją działalność Bank Spółdzielczy w Złejwsi Wielkiej, który obecne jako jeden z oddziałów wchodzi w skład Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Początki Banku Spółdzielczego w samym Toruniu wiążą się z dniem 7 czerwca 1946 roku, gdy powstaje "Bank Spółdzielczy" z odpowiedzialnością ograniczoną w Toruniu. W latach pięćdziesiątych Bank zmieniał swoją nazwę, stając się "Gminną Kasą Spółdzielczą" i „Kasą Spółdzielczą w Toruniu”, czy też „Kasą Spółdzielczą - Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową w Toruniu”. Kolejną zmianę nazwy banku na "Bank Spółdzielczy w Toruniu", obowiązującą do dziś uchwalono w dniu 5 marca 1973 roku.

Sejm ustawą z 1975 roku powołał do życia Bank Gospodarki Żywnościowej, jako bank państwowo - spółdzielczy zrzeszający z urzędu wszystkie banki spółdzielcze, w tym również BS w Toruniu.

W 1992 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku podjęły decyzję o wystąpieniu ze struktur BGŻ S.A. i zaakceptowały przystąpienie banku do banku regionalnego w Bydgoszczy. W dniu 17 maja 1996 roku została natomiast podpisana umowa zrzeszenia z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym w Bydgoszczy (P-KBR).

Obecnie Bank Spółdzielczy w Toruniu zrzeszony jest w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), którą tworzy SGB - Bank SA (wcześniej Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) w Poznaniu oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Umowa zrzeszenia została podpisana w dniu 28 marca 2002 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Działając w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Bank Spółdzielczy w Toruniu zajmuje silną pozycję w strukturze bankowej.

Centrala banku mieści się w Toruniu. Ważną rolę w działalności banku stanowią jego oddziały terenowe, które w większości wywodzą się z przyłączonych mniejszych banków spółdzielczych, tj.:

 • Oddział w Łysomicach, po przyłączeniu w 1998 roku,
 • Oddział w Łubiance, po przyłączeniu w 1998 roku,
 • Oddział w Unisławiu, po przyłączeniu w 1998 roku,
 • Oddział w Złejwsi Wielkiej, po przyłączeniu w 1999 roku.

Dalszy rozwój Banku, związany z jego aktywnością w Toruniu, zdecydował o uruchomieniu II Oddziału w Toruniu w 2003 r.

 • Filii "Podgórz" w 1999 r.,
 • II Oddziału w Toruniu w 2003 r.
 • Filii "Starówka" w 2003 r.
 • Filii „Na Skarpie” w 2005 r.

17 lutego 2007 r. dokonano oficjalnej inauguracji nowej siedziby Centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu, która mieści się przy ul. Lelewela 33, na terenie C.H. Arpol (dawnego Bumaru). Budynek zdominowany przez zielone barwy oświetlają napisy „Bank Spółdzielczy w Toruniu” – to pełna nazwa banku, wskazująca na miejscowe korzenie. To jedyny bank, który posiada swoją centralę (zarząd) w Toruniu.

W styczniu 2018 r. nastąpiło formalne i prawne połączenie Banku Spółdzielczego w Toruniu z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie. Klienci Banku Spółdzielczego w Chełmnie stali się Klientami Banku Spółdzielczego w Toruniu - nowoczesnego i bezpiecznie zarządzanego Banku, który jest postrzegany jako jeden z wzorcowych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Rozpoczął się tym samym kolejny etap łączenia, polegający między innymi na udostępnianiu nowej oferty Klientom dawnego BS Chełmno, zmiany wyglądu placówek, wprowadzania nowych technologii itp.

Obecnie poza wymienionymi wcześniej Oddziałami obszar działania Banku Spółdzielczego w Toruniu został rozszerzony o następujące placówki:

 • Oddział w Chełmnie,
 • Oddział w Lisewie,
 • Oddział w Chełmży,
 • Oddział w Wąbrzeźnie,
 • Punkt Obsługi Klienta w Papowie Biskupim,
 • Punkt Obsługi Klienta w Stolnie.