info
search login strona główna

    

O bezpieczeństwie

W Banku Spółdzielczym w Toruniu dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pieniędzy. W naszym systemie bankowości elektronicznej stosujemy zaawansowane rozwiązania techniczne, aby korzystanie z usługi było nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpieczne. Różnorodność zabezpieczeń daje Klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.

Wszelkie informacje przekazane przez naszych Klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 • nie wchodź na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników poczty e-mail od nieznanych nadawców
 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem: sprawdź poprawność adresu strony z podanym przez Bank, sprawdź czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem sprawdzaj poprawność certyfikatu strony www, zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • nie korzystaj z systemu z "obcych" komputerów oraz "obcych" sieci udostępniających internet np. sieci Wifi
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej
 • zawsze sprawdzaj poprawność numeru NRB
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj -

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić między innymi na stronie Związku Banków Polskich - sprawdź.

Przydatne dokumenty