info
search login strona główna

   

O firmie

Spółka ITCARD została założona w 2006 roku przez Banki Spółdzielcze zainteresowane rozwojem nowoczesnej, elektronicznej bankowości samoobsługowej z wykorzystaniem kart płatniczych.

Profil działalności ITCARD obejmuje w szczególności:

  • wydawanie i kompleksową obsługę  kart płatniczych z logo Visa i MasterCard oraz prowadzenie pełnej obsługi kart zastrzeżonych - usługa w trakcie wdrożenia
  • autoryzację transakcji dokonanych przy użyciu  kart płatniczych w bankomatach i POS-ach oraz prowadzenie obsługi reklamacji
  • kompleksową obsługę bankomatów należących do banków partnerskich
  • kompleksową obsługę terminali płatniczych POS zainstalowanych w placówkach handlowo-usługowych, które podpisały umowę z bankiem partnerskim oraz techniczne i systemowe wsparcie akceptantów kart
  • przygotowywanie dla banków partnerskich założeń i narzędzi do wykorzystania  w promocjach adresowanych do posiadaczy kart oraz prowadzenie własnych promocji w bankomatach i POS-ach, optymalizujących rentowność biznesu kartowego
  • doradztwo i szkolenia oparte na doświadczeniach Visa i MasterCard adresowane do banków partnerskich, dotyczące procesów, procedur i strategii wykorzystywanych do maksymalizacji zysków osiąganych z biznesu kartowego oraz zwiększania poziomu jego bezpieczeństwa
  • kompleksowe zarządzanie ryzykiem i procesami biznesowymi w sferze kart, bankomatów i POS-ów, stałe monitorowanie i modyfikowanie oferty kierowanej do banków partnerskich oraz unowocześnianie sprzętu, aplikacji i infrastruktury technicznej

Współpracę z firmą ITCARD rozpoczęliśmy w 2012 roku.

Adres strony internetowej firmy: www.itcard.pl.

Cel działalności

„Mamy ambicję być niekwestionowanym na polskim rynku liderem najnowocześniejszych technologii i rozwiązań.

Dostarczamy kompletnych, nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań płatniczych dla Klientów dla których liczy się niezawodność, bezpieczeństwo i realne korzyści biznesowe.

Najważniejsza jest dla nas wspólna praca z Klientem i danie mu możliwości wyboru w celu stworzenia satysfakcjonującego rozwiązania.

Dostosowujemy nasze technologie i produkty do potrzeb naszych Klientów, oferując im rozwiązania bazujące na naszej wiedzy i doświadczeniu, wyprzedzające konkurencję i spełniające najwyższe standardy.”

Certyfikaty

  • Otrzymanie Certyfikatu PCI DSS – międzynarodowego standardu bezpieczeństwa danych dotyczących transakcji bezgotówkowych w 2012 i 2013 roku.