info
search login strona główna

  

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym

OC przewoźnika w ruchu krajowym to ubezpieczenie transportu samochodowego. Podczas długiej drogi powierzone Twojej firmie przedmioty mogą ulec uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzieży. OC przewoźnika w ruchu krajowym pomoże Tobie uniknąć strat z tego tytułu i uwolni Cię od obaw o bezpieczeństwo powierzonego majątku.

Poznaj główne korzyści:

  • Ochrona odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar na wypadek zdarzenia, które powoduje utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w trakcie przewozu (od przyjęcia przesyłki aż do czasu jej wydania).
  • Zabezpieczenie majątku przewoźnika (ewentualne straty pokrywa Concordia).

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenie OC członków zarządu

OC członków zarządu (D&O) to ubezpieczenie majątkowe zabezpieczające przed skutkami błędnych decyzji związanych z zarządzaniem firmą, np. w przypadku podjęcia działań, które doprowadzą do poważnych strat finansowych spółki.

Poznaj główne korzyści:

  • Ochrona ubezpieczeniowa dla osób sprawujących funkcje kierownicze.
  • Ochrona ubezpieczeniowa udzielana bezimiennie byłym, obecnym, przyszłym członkom organów.

Szczegóły oferty znajdziesz tutaj.

Produkty towarzyszące

Zachęcamy do skorzystania z pozostałych produktów z naszej oferty:

  1. 1Konto firmowe - czyli rachunek bieżący służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.
  2. 2Karta debetowa - umożliwi Ci wypłatę środków zgromadzonych na Twoim koncie z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.
  3. 3Kredyt obrotowy - pozwala sfinansować bieżące i sezonowe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spowodowane specyfiką produkcji i świadczonymi usługami.

Formularz kontaktowy

pozycje oznaczone (*) muszą być wypełnione